VanLeussen Projectmanagement

• adviserend ingenieursbureau voor de Grond,- Weg- en Waterbouw

• coördinatie in stedelijk en landelijk gebied

• zelfstandig allround projectleiding

• projectmanagement UAV-gc